Automatisk oppgavegenerator for trinn og regneart

Oppgaver som følger opp den grunnleggende ferdigheten regning, i alle fag

Enkelt å drive tilpasset opplæring

Be om uforpliktende pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Delingsplattform på tvers av skoler og kommunegrenser
Hvor mange gode oppgaver får vi ikke hvis lærere deler sine beste oppgaver med hverandre?

KF vil bidra til en bedre delingskultur mellom lærere på tvers av skoler og kommunegrenser – derfor har vi utviklet eMatte, en delingsplattform hvor lærere kan finne og dele matematikkoppgaver seg imellom. I eMatte får dere tilgang til en oppgavebank med oppgaver produsert av KF og lærere som har et ønske om å dele og inspirere. Det blir enkelt å tilpasse oppgaver og oppgavesett til elevene dine.

Gode, tilpassede oppgaver – helt enkelt
Funksjonaliteten i delingsplattformen lar hver lærer legge inn egne matematikkoppgaver, kategorisert etter emner, trinn og vanskelighetsgrad. I tillegg kan de legge ved hint og støtte til oppgavene, slik at elevene får den støtten de trenger underveis i oppgaveløsingen. Dere kan enkelt sette sammen oppgavehefter og dele dem digitalt, med og uten fasit. Dere har også mulighet til å automatisk generere oppgavesett av ulik størrelse, med ulike regnearter og med og uten fasit.

}

Be om pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Kontaktperson