Automatisk oppgavegenerator for trinn og regneart

Oppgaver som følger opp den grunnleggende ferdigheten regning, i alle fag

Enkelt å drive tilpasset opplæring

Be om uforpliktende pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Tilpasset opplæring på en effektiv måte

I eMatte får du en fullstendig oversikt over dine klasser og elever, og det legges til rette for tilpasset opplæring på en effektiv måte. Du velger og tilpasser ut ifra et bredt utvalg oppgaver. Oppgavesettene er tilgjengelig på tre ulike nivåer, slik at elevene kan få tildelt regneoppgaver tilpasset sitt nivå. Samtidig som elevene løser oppgaver, kan du få dypere innsikt i prosessen deres og følge med på progresjonen.

 

imagexn5c.png

 

eMatte guider eleven videre i tenkningen

eMatte er utviklet for elever og lærere fra 5. til 7. trinn. Via en nettside med pålogging løser elevene regneoppgaver i en stegvis prosess. Underveis får eleven pedagogisk støtte og veiledning i hvordan de kan komme videre i utregningen.

Ved innlogging får eleven oversikt over sine tildelte oppgaver, og vil her kunne følge en progresjonsbar. Denne baren viser hvilke oppgavehefter som er påbegynt eller fullført, og hvilke som eleven ikke har startet med ennå.

 

imaged2mo.png

 

I en tilhørende delingsplattform kan læreren dele sine beste matteoppgaver med andre. Det blir enkelt å tilpasse oppgaver og oppgavesett til elevene, noe som vil frigi tid til oppfølging av elever.

Læremiddelet er web-basert med Nye Feide-innlogging og fungerer uavhengig av digital enhet.

Be om pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt