Norges eneste samling av kommunale virksomheter og ledere

Oversikt over alle roller som er registrert på personer i de kommunale enhetene

KF oppdaterer opplysningene

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt

Kommuneregisteret er en unik samling av alle kommuners og fylkeskommuners enheter, virksomheter, administrative og politiske ledere.

Kommuneregisteret er det eneste sentrale registeret for kommunesektoren.

Dataene brukes til mange ting, blant annet til forskning og til å få kontakt med fagpersoner og ledere i kommunal sektor.

Blant aktører som bruker registeret er statlige virksomheter, forskningsinstitusjoner, akademia, leverandører, fylkesmenn, KS og kommunene selv.

Registeret har uttrekksmuligheter som gjør at egne data kan fås tilbake for eksempel som xml.

Mulighetene er mange, og flere har begynt å importere data fra Kommuneregisteret til sine egne systemer.

Kommuneregisteret eies av KF og driftes i samarbeid med KS.

Kommuneregisteret samler inn opplysninger slik:

En gang i året importeres data fra Enhetsregisteret. Det er to sett data som importeres:

1. Alle kommunale enheter og virksomheter registrert i Enhetsregisteret

2. Oversikt over alle roller som er registrert på personer i de kommunale enhetene      som nevnt i pkt 1.

Én kontaktperson i hver kommune har et særskilt ansvar for å holde informasjonen oppdatert og det er kommunens kontaktperson som har adgang til å legge inn epostadresser og telefonnummer.

KF oppdaterer selv opplysninger når vi får beskjed om feil navn eller kontaktopplysninger.