Lovkommentarer

Tilpasset kommunal sektor

Helhetlig støtte til trygg forvaltning

Be om uforpliktende pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Alt på ett sted 
KF Kommunal forvaltning inneholder kunnskapskildene kommunen trenger for trygg forvaltning og styring. Det er et unikt oppslagsverk for kommunedirektør, og kommunalsjefer, med stab og saksbehandlere, som alle forholder seg til reglene som styrer kommunens virksomhet som samfunnsutvikler, demokratisk arena og lokal myndighet. 

KF Kommunal forvaltning er delt inn tre kjerneområder;  

 • Styring av administrasjonen og samspillet med de folkevalgte 
 • Planlegging, naturforvaltning, eiendom og byggesak, vann og avløp 
 • Forvaltning med temaer som vedtak, taushetsplikt, offentlighet, habilitet, GDPR, personvern og arkiv 
 • Kommunal økonomiledelse  

I KF Kommunal forvaltning finner du rettskilder, offentlige tolkninger og veiledninger, knyttet sammen med unike veiledere utviklet spesielt for KF. 

Unikt innhold  

Blant annet finner du følgende innhold i KF Kommunal forvaltning: 

 • Lovkommentarer til kommuneloven av Jan Fridthjof Bernt og Oddvar Overå 
 • Lovkommentarer til forvaltningsloven av Siri Halvorsen og Kyrre Grimstad 
 • Lovkommentarer til offentlighetsloven av Else Marie Moe 
 • Taushetsplikt om barn av Asbjørn Kjønstad 
 • Personvern og informasjonssikkerhet i kommunen av Rolf Sture Normann og Tommy Tranvik 
 • Tekniske og administrative bestemmelser - Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 
 • Relevante rundskriv, tolkninger, rettsavgjørelser og uttalelser til de sentrale lovene: 
  • kommuneloven 
  • forvaltningsloven 
  • offentlighetsloven 
  • personopplysningsloven 
  • plan- og bygningsloven 
  • arkivloven 
  • m.fl. 
 • Aktuell og relevant veiledning fra offentlige organer og eksperter om temaer som habilitet, taushetsplikt, innsynsrett, saksbehandling, samspillet mellom folkevalgte og administrasjonen, enkeltvedtak og møteoffentlighet 
 • Enkle temasider som gir en enklere inngang til komplekst regelverk 
 • En samling av databaser og kart som gir tilgang til de nyeste dataene om arter, natur og geologi 

Enkel tilgang 
KF Kommunal forvaltning er enkel å bruke. Tilgang for ansatte administreres enkelt av en superbruker, eller ansatte kan opprette tilgang selv. Alle ansatte i virksomheten kan få tilgang til KF Kommunal forvaltning via pålogging eller single sign-on. Brukere logger inn fra www.kf-infoserie.no 

Verktøy og nyheter 
Det finnes flere nyttige verktøy for arbeid med tekstene. Leseren kan ta personlige notater i teksten, lagre dokumentsamlinger, sette på varslinger om reviderte eller nye dokumenter og dele dokumenter med andre. 

I KF Kommunal forvaltning vil du alltid finne fagnyheter presentert på fagforsidene. Alle lesere kan abonnere på nyhetsbrev som gir beskjed om viktige fagnyheter.  

KF Infoserie 

KF Kommunal forvaltning er en del av den digitale tjenesten KF Infoserie. Tjenesten består av 4 fagområder for kommunal sektor. 

Be om pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt