Forskningsbasert

Medarbeider-, leder- og organisasjonsutvikling

Oppfølging – metoder og verktøy

Be om uforpliktende pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Medarbeiderundersøkelsen er i tråd med KS´ arbeidsgiverpolitiske satsing «Skodd for framtida» og er et sentralt verktøy for utvikling i KS´ «Guide til god ledelse». De ti faktorene er viktige innsatsfaktorer for å oppnå organisasjonens mål og kvalitet på tjenestene.

Faktorer som måles:

  1. indre motivasjon
  2. mestringstro
  3. autonomi
  4. bruk av kompetanse
  5. mestringsorientert ledelse
  6. rolleklarhet
  7. relevant kompetanseutvikling
  8. fleksibilitetsvilje
  9. mestringsklima
  10. prososial motivasjon

Professor Linda Lai ved Handelshøyskolen BI er faglig rådgiver for undersøkelsen, som er basert på forskning med tusenvis av respondenter i inn- og utland.

Foto: Peter Knutson

Linda Lai er professor i ledelse og organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI. Hennes spesialområder er ledelse, motivasjon, beslutningsprosesser, makt og påvirkning. Lai har utgitt bøkene "Dømmekraft" (1999), "Strategisk kompetanseledelse" (3. utg., 2013) og "Makt og påvirkningskraft: hvordan få gjennomslag på jobben" (2014) og en rekke internasjonale forskiningsartikler. Lai har samarbeidet med både kommuner og andre typer virksomheter gjennom mange år og er en svært etterspurt foredragsholder.

Les mer om 10-FAKTOR her

Be om pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Kontaktperson