KF - Forenkler offentlige tjenester

KF (Kommuneforlaget AS), ble etablert i 1976 og er et datterselskap til KS.

Vår forretning

Våre digitale verktøy skal bidra til at kommunene fornyer seg og yter bedre tjenester til sine innbyggere og ansatte. Vi utgir også praksisnær faglitteratur for deg som jobber i kommunen, eller er under utdanning. Alle kommuner og fylkeskommuner har et kundeforhold til KF i dag.

Verdier

Kunnskap: Kompetanse som bidrar til kunnskapsutvikling i kommunene. Fornyelse: Løsninger som bidrar til fornyelse og kunnskap i kommunal sektor. Tillit: Kundene opplever trygghet og forutsigbarhet

Visjon

«En enklere og bedre hverdag for innbyggerne i Norge» Med løsninger som bidrar til høy kvalitet og effektivisering av tjenesteytingen i kommunal sektor øker vi kvaliteten i offentlige tjenester.