Oversikt over myndighet og plikter

Alle delegeringer i hele kommunen samlet i ett system

Kompliserte prosesser gjort enkel

Be om uforpliktende pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Oversikt over myndighet og plikter – tilpasset deres organisasjon
KF Delegeringsreglement er en digital løsning for å delegere myndighet. KF Delegeringsreglement blir levert med alle lovparagrafer som gir kommunen myndighet eller plikter. Denne oversikten finnes ingen andre steder. 150 lover og over 1000 paragrafer styrer kommunens daglige virksomhet.

Når dere legger inn deres organisasjon i løsningen, delegeres myndighet ved å plassere lovparagrafer hos de forskjellige lederne og virksomhetene. Alt samles i ett dokument som kan vedtas av kommunestyret. Dere kan trygt gjøre om organisasjonen uten å miste plassert myndighet.

Alt samlet i ett system
Med KF Delegeringsreglement får dere enkelt oversikt og kontroll:

  • Løsningen inneholder alle lovparagrafer som gir kommunen myndighet eller plikter.
  • Lovparagrafene holdes kontinuerlig oppdatert av KF.
  • Følg enkelt med på lovendringene gjennom våre endringsvarsler.
  • Dere tildele myndighet effektivt ved å plassere mange lover på én gang.
  • Dere kan trygt gjøre om på organisasjonen uten å miste plassert myndighet.
  • Inneholder fritekstfelt for lokal informasjon.
  • Alt innhold kan trekkes ut og vises i spesifikke rapporter.
  • Delegeringsreglementet kan lett publiseres på nett når det er vedtatt av kommunestyret.

Beslutningslinjene for alle kommunale vedtak og alle oppgaver som kommunen utfører, skal føres og vedlikeholdes i et delegeringsreglement. Med KF Delegeringsreglement blir det enkelt å plassere myndighet.


Oppdatert og faglig kvalitetssikret
KF Delegeringsreglement er utviklet av KF. Advokat Inga Karoline Bjerke Wangberg kvalitetssikrer innholdet.

 

Dette sier brukerne

Systemet er enkelt i bruk, og endringer kan gjennomføres raskt så snart hovedstrukturen er på plass. I en situasjon hvor to kommuner slår seg sammen, har et elektronisk og enkelt tilgjengelig system gjort arbeidet med politisk delegering enklere. Både gamle og nye politikere kan selv orientere seg i vårt delegeringsreglement via hjemmesiden.
Per Sverre Ersvik. Rådmann i Hustavika

Be om pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt