Spisskompetanse på digitalisering av offentlig sektor.

Stor kunnskap om offentlig sektor

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt

Vi leverer drift (AWS) og support for den nasjonale felleskomponenten KS Læring med sine 250 000 brukere (2019).

KF leverer digitale innholdstjenester og klarspråk-tjenester som gjør at vi for eksempel har oppdraget med å fornye LOS på oppdrag for KS.

KF leverer klassifikasjonsløsninger for arkiv og registere som er med på å standardisere og forbedre informasjonsstrukturen i sektoren og sørge for en mer transparent sektor.

KF jobber aktivt i samarbeid med store og mindre selskap for å løpende og i fremtiden, skal kunne levere det beste tilbudet til våre kunder.

Eksempler på prosjekter vi leverer eller har levert:

  • Den tekniske datainnsamlingsløsningen for Nasjonal bruker- og pårørendeundersøkelse for Helsedirektoratet i 2018-2019.
  • KS Læring
  • LOS
  • CAS
  • Arkiv (K-koder)
  • Kommuneregister
  • KS Styrevervregister