Spisskompetanse på digitalisering av offentlig sektor.

Stor kunnskap om offentlig sektor

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt

Kontaktperson

KF er prosjektledere i samarbeid med fagekspertise for utvikling av K-koder.

K-koder finnes i to versjoner: emnebaserte K-koder og funksjonsbaserte K-koder.

Emnebaserte K-koder

De emnebaserte K-kodene er kommunes arkivnøkkel og er klassikeren som har blitt brukt i flere tiår av kommunale arkiver.

Emnebaserte K-koder leveres med både bokmål og nynorsk, som papirutgaver - hovednøkkel og kursutgave - og som digital utgave i kommunenes sak-/arkivssystem.

Funksjonsbaserte K-koder

Funksjonsbaserte (også kalt prosessbaserte) K-koder betyr at aktivitetene, oppgavene eller arbeidsprosessene i virksomheten er bestemmende for riktig plassering av dokumentasjon.

Å lagre dokumentasjon basert på hvilken aktivitet som skapte dokumentasjonen er relativt nytt i arkivverden, og har oppstått fordi det gir en mulighet for mangfoldet av fagsystemer å utveksle informasjon. K-koder er det felles språket som gjør at maskinene forstår hvilken informasjon vi søker.

Funksjonsbaserte K-koder leveres som

  • Et digitalt oppslagsverk
  • Et API som kan integreres i fagsystemer og sak-/arkivløsninger

 Hvem kan bruke funksjonsbaserte K-koder?

Hvis du jobber med arkiv, virksomhetsarkitektur, kvalitetssystemer eller systemadministrasjon vil du ha stor nytte av K-koder som integrert metadata.

Kurs

Vi samarbeider med NETTOPPlæring som tilbyr digitale kurs i K-koder og dokumentforvaltning for offentlig sektor.

Les mer om kurs her

Spørsmål rundt kurs. Ta kontakt med Else Marie Moe

Ønsker du mer informasjon om våre løsninger?

Ta kontakt