For kommunal sektor

Komplett avtaleverk med KS’ rundskriv

Unik dybdeveiledninger fra KS

Be om uforpliktende pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Alt på ett sted 
Arbeid innen arbeidsgiverområdet i kommunal sektor krever god kjennskap til både nasjonalt og kommunalt regelverk. Med et regelverk som stadig er i endring, og med unikt utvalg av rettskilder og veiledning gir fagområdet KF Personal veiledning du trenger i din arbeidshverdag. 

I den digitale kunnskapsbanken KF Personal finner dine ledere og ansatte utvalgt lovverk og hele avtaleverket til KS-området. Relevante rundskriv, tolkninger, domsavgjørelser og andre veiledninger er knyttet sammen med regelverket. 

Unikt innhold  

KF Personal gir kunnskap om alle områder kommunale arbeidsgivere må kjenne til: 

  • Ansettelser og opphør av arbeidsforhold 
  • Arbeidstid
  • Fravær, ferie, permisjon og sykefravær 
  • Lønn og godtgjøring
  • Kollektiv arbeidsrett og tariffoppgjør
  • Helse, miljø og sikkerhet 

Som del av KF Personal finner du en digital og oppdatert versjon av Kommunenes personalhåndbok. Veilederen er skrevet av KS og er en grundig og detaljert veileder for alle som arbeider med personal- og arbeidsgiverspørsmål. Her finnes tolkninger, eksempler og maler. Du finner også de utfyllende KS-utgivelsene Arbeidstidsplanlegging og Streikeheftet.  

En unik samling av historiske avtaler og A- og B-rundskriv er også tilgjengelig i KF Personal. 

Innen HMS-området finner ansatte og ledere utvalgt regelverk, veiledning og nyttige maler og eksempler.  

Enkel tilgang 
KF Personal er enkel å bruke. Tilgang for ansatte administreres enkelt av en superbruker, eller ansatte kan opprette tilgang selv. Alle ansatte i virksomheten kan få tilgang til KF Personal via pålogging eller single sign-on. Brukere logger inn fra www.kf-infoserie.no 

Verktøy og nyheter 
Det finnes flere nyttige verktøy for arbeid med tekstene. Leseren kan ta personlige notater i teksten, lagre dokumentsamlinger, sette på varslinger om reviderte eller nye dokumenter og dele dokumenter med andre. 

I KF Personal vil du alltid finne fagnyheter presentert på fagforsidene. Alle lesere kan abonnere på nyhetsbrev som gir beskjed om viktige fagnyheter.  

KF Infoserie 

KF Personal er en del av den digitale tjenesten KF Infoserie. Tjenesten består av 4 fagområder for kommunal sektor. 

Dette sier brukerne

Vi i Skien kommune bruker KF Infoserie som informasjonskilde for å være trygge på at de svar vi gir videre til vår organisasjon er korrekt og kvalitetssikret. Den letter arbeidet vårt og hjelper oss i utøvelse av arbeidsgiveransvaret vi har overfor medarbeiderne våre.
Kent H. Bjørnsti, Skien kommune

Be om pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Kontaktperson

Bilde av Lara Kozakli

Lara Kozakli

Juridisk redaktør

Send e-post

24 13 28 17