Spesielt tilpasset kommunal sektor

Veiledninger og tolkninger fra KS

Nye og historiske avtaler og rundskriv

Be om uforpliktende pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Alt på ett sted
I den digitale kunnskapsbanken KF Personal finner dine ledere og ansatte utvalgt lovverk og hele avtaleverket til KS-området. Relevante rundskriv, tolkninger, domsavgjørelser og andre veiledninger er flettet sammen med regelverket.

 

KF Personal gir kunnskap om alle områder kommunale arbeidsgivere må kjenne til:

  • ansettelser og opphør av arbeidsforhold
  • arbeidstid
  • fravær, ferie, permisjon og sykefravær
  • lønn og godtgjøring
  • kollektiv arbeidsrett og tariffoppgjør

Som del av KF Personal finner dere en digital og oppdatert versjon av Kommunenes personalhåndbok. Veilederen er skrevet av KS og er en grundig og detaljert veileder for alle som arbeider med personal- og arbeidsgiverspørsmål. Her finnes tolkninger, eksempler og maler.

En unik samling av historiske avtaler og rundskriv er også tilgjengelig i KF Personal.

Enkel tilgang
KF Personal er enkel å bruke. Tilgang for ansatte administreres enkelt av en superbruker, eller ansatte kan opprette tilgang selv – alle ansatte i virksomheten kan få tilgang til KF Personal via pålogging eller single sign-on.

Nyttig innhold og oppdateringer
Det finnes flere nyttige verktøy for arbeid med tekstene. Leseren kan ta personlige notater i teksten, lagre dokumentsamlinger, sette på varslinger om reviderte eller nye dokumenter og dele dokumenter med andre.

I KF Personal vil du alltid finne fagnyheter presentert på fagforsiden. Alle lesere kan abonnere på nyhetsbrev som gir beskjed om viktige fagnyheter. 

KF Personal er en del av den digitale tjenesten KF Infoserie.

Be om pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Kontaktperson