Faglig trygghet

Enkelt og fleksibelt

Alltid tilgjengelig for ansatte og ledere

Ta kontakt med oss

Be om uforpliktende pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Faglig trygghet 

KF tilbyr flere håndbøker i KF Håndbøker. Håndbøkene er til enhver tid oppdatert med faglig relevant innhold, oppdatert regelverk og dybdeveiledning som gjør ansatte og leder i stand til å fordype seg i relevante temaer. 

Per i dag tilbyr KF flere HR- håndbøker (et tillegg til KF Personal): 

  • KF lokal personalhåndbok 
    En temabasert, lettfattelig håndbok som er rettet mot ansatte som ikke nødvendigvis har personalfaglig bakgrunn. Innholdet er forenklet fra det innholdsrike oppslagsverket KF Personal og bygger på KS’ avtaleverk og tolkninger. Her finner ansatte enkle svar om det mest sentrale personalregelverket. 

Les mer her 

  • KF HMS håndbok: 
    En tematisk håndbok rettet mot ledere og ansatte i kommunen med ansvar for helse, miljø og sikkerhet. Håndboken tar utgangspunkt i regelverket som virksomheten er pålagt å følge. Håndboken inneholder beskrivelser av hva som kreves, inkludert forslag til rutiner og eksempler på hvordan systematisk HMS-arbeid kan utføres. 

Les mer her 

  • KF Lederhåndbok 
    En temabasert håndbok for ledere i kommunal sektor. Håndboken gir ledere en innføring i lederrollen i kommunen, råd og faglig veiledning om lederretninger og medarbeideroppfølging, og arbeidsgivertemaer som rekruttering, arbeidstid og endring av arbeidsforhold. Innholdet støtter opp under KS’ lederstrategier og verktøy. 

Les mer her

I tillegg tilbyr KF håndboken Psykisk helsefremmende barnehager. 

Veiviser til psykisk helsefremmende barnehager består av en teoribok, en digital veiviser (sjekkliste) og en digital håndbok laget for barnehager som ønsker å jobbe systematisk og psykisk helsefremmende. Systemet tar utgangspunkt i den teorien og praksisen som presenteres i boken Barn er budbringere – En veiviser til psykisk helsefremmende barnehager (Melvold, red.), og er utarbeidet i samarbeid med STYD kommunikasjon AS 

Ved å ta håndboken i bruk kan barnehagene tilpasse og etablere egne mål og rutiner i samsvar med lovgivning, oppdatert kunnskap på området samt kommunens egne bestemmelser. 

Les mer her 

Enkelt verktøy for lokale tilpasninger 

De oppdaterte fagtekstene lastes enkelt ned i et lokalt, skybasert redigeringsverktøy, der lokale redaktører og administratorer kan lese, endre, legge til eller slette tekst. 

Alle kapitler og avsnitt kan tilpasses, slik at de passer til din virksomhet. 

Lokal rektører og administratorer kan også få tilgang til egen historikk og styre redigeringstilganger internt i kommunen. 

Det kan også bygges helt egne håndbøker i løsningen, basert kun på din lokale tekst.  

Tilgjengelig for ansatte og ledere 

KF Håndbøker deles enkelt med ansatte og/eller ledere via en egen nettside. Nettsiden har en unik nettadresse som kan deles. Lenken kan publiseres hvor som helst internt i virksomheten. På nettsiden vises håndbokens innhold, som du kan lete frem via innholdsmeny eller via søk. 

Det er også mulig å få innholdet fra håndboken via et rest-API, slik at innholdet i håndboken kan presenteres i lokale løsninger. 

Nyheter og endringsvarsler 

Ved større endringer sendes det ut nyhetsbrev til redaktører og administratorer. 

Ved endringer i avsnitt som virksomheten har tilpasset lokalt vil du få et varsel inne i løsningen, der du kan ta stilling til om du vil videreføre lokal tekst, eller importere den oppdaterte teksten. 

Tekst som ikke er endret vil automatisk oppdatere seg i den lokale håndboken, når endringer skjer fra KF. Slik kan du være trygg på at innholdet du presenterer til ansatte alltid er oppdatert.  

Noe du lurer på?

Spørsmål om produktet, prising eller demo.

Ta kontakt

Kontaktperson

Bilde av Lara Kozakli

Lara Kozakli

Juridisk redaktør

Send e-post

24 13 28 17