Forbedret tjenestetilbud til innbyggere og næringsliv, samt økt forståelse for innbyggerens behov

Større forståelse for virksomhetens tjenesteområder 

Enklere både for innbygger og for saksbehandler

Webinar 16. desember

Vil du vite mer om Multiform, og få en liten gjennomgang av neste generasjons skjema?

Se opptaket her

Neste generasjons skjema med MultiForm 

Ved å benytte MultiForm til skjema og arbeidsflyt vil kommunen kunne tilby proaktive tjenester til sine innbyggere, noe som er i tråd med tankegangen rundt livshendelser i regjeringens og KS’ digitaliseringsmelding. I praksis betyr dette at innbyggere og næringsliv kan sende inn skjema som allerede kjenner brukeren igjen fra andre datakilder, og gjør innbyggerens oppgaver både rask og smidig. Regler og logikk optimaliserer videre arbeidsflyten. De ansatte i kommunen vil dermed få bedre kapasitet til å gjøre de viktigste oppgavene, og tjenestene som tilbys ut til innbyggeren vil være av svært høy kvalitet. Teknologien i MultiForm sikrer datafangst med høy kvalitet, slik at data effektivt kan utveksles gjennom alle deler av en arbeidsflyt. 

Digitale skjema i denne sammenheng vil benyttes både for å samle inn nye opplysninger, samt for å hente ut og vise relevant informasjon som allerede er kjent. Dette sikrer et bedre beslutningsgrunnlag for saksbehandlere, og for å automatisere oppgaver basert på maskinelle vurderinger. Bruken av low-code og prosessdesigneren i MultiForm muliggjør dette.

Prosessdesigner 

Prosessdesigneren gir full fleksibilitet til å tegne arbeidsflyt på tvers av fagområder, systemer og mennesker slik at man kan forbedre produktivitet og samhandling. 

Ingen begrensninger i antall aktiviteter og parallelle løp i en arbeidsflyt 
Send automatiske meldinger, varsler og påminnelser til brukere 
Automatiser oppgaver og foreta beregninger 
Involver flere brukere og aktører i samme arbeidsflyt 

Totalt sett vil dette i stor grad bidra til at Kunden blir en fremoverlent og digital fylkeskommune som imøtekommer innbyggernes behov, samtidig som det er svært enkelt og effektivt for fylkeskommunen å lage og håndtere skjema, arbeidsflyter og prosesser. 

Dette får du:

 • Preutfylling
 • Datafangst (herunder validering)
 • Automatisering 

Fordelen med dette er at oppgaver og saksflyt kan løses enkelt og effektivt. Kunden kan effektivt digitalisere og automatisere oppgaver, og tilpasse skjemaflyt til arbeidsprosesser, som gir optimal produktivitet. 

Videre har vi lagt stor vekt på design og brukervennlighet. Kunden kan enkelt forme skjemaene slik at de tilpasses virksomhetens grafiske profil. I tillegg er løsningen enkel og intuitiv å bruke både for innbyggerne som skal fylle ut skjema, samt for ansatte som skal sette opp skjema og følge prosessene i bakkant. 

Dette er noen av funksjonene som tilbys med MultiForm: 

 • Ingen begrensing på antall skjema eller skjema-elementer
 • Spørsmålselementer (tekst, flervalg, vedlegg, listevalg, datofelt, radioknapp, tabeller m.m.), dekorasjonselementer, grupper, tabeller og sider
 • Veiledning av brukere med hjelpetekster, navigasjon og sidesti
 • Visningslogikk for dynamisk skjemaflyt og smidig utfylling
 • Regler for inntasting (valideringer) sikrer høy datakvalitet
 • Gjenbrukbare lister med enkelt vedlikehold
 • Preutfylling av skjemafelter fra interne og eksterne kilder
 • Foreta beregninger og kjøre transformasjonsskript på inn-data
 • Skjema publiseres med responsivt design og fri utforming av UI med CSS
 • Gode verktøy for oversettelse og flerspråklig skjema
 • Datamodell for globale betingelser
 • Skjemaer som sørger for at alt er fylt korrekt ut (kan ikke fylle ut feil)
 • Auto- utfylling av personalia basert på logg inn med ID-porten

Noe du lurer på?

Spørsmål om produktet, prising eller demo.

Ta kontakt

Kontaktperson