Ta temperaturen på kommunens tjenester

Fritt valg mellom 30 undersøkelser

Enkelt å sammenlikne med andre kommuner

NY og oppgradert versjon av Bedrekommune. Flere lanseringer i løpet av 2022

Les mer om den første lanseringen - Tilgangstyring

Med Bedrekommune kan dere velge blant 30 undersøkelser med tilhørende fagveiledninger utarbeidet av KS. Nettportalen inneholder undersøkelser innenfor mange av de tjenestene kommunen har plikt til å tilby sine innbyggere, for eksempel barnehage, helsestasjon og hjemmetjeneste. Dere velger om respondentene skal svare direkte på nettet eller via papirskjemaer.

Med bedrekommune.no får dere kvalitetssikrede metoder utarbeidet i samarbeid med KS:

  • Bruk standardiserte spørsmål som passer alle kommuner.
  • Legg eventuelt til spørsmål som dekker lokale behov.
  • Sammenlikn enkelt på tvers av egne tjenester og med andre kommuner.
  • Resultater gjøres offentlig tilgjengelige.
  • Gi styringsinformasjon til alle nivåer i kommunen.
  • Få skreddersydd undersøkelser og rapporter som ikke dekkes av standardutvalget.

Sammenlikn enkelt med 290 andre kommuner
290 kommuner abonnerer på denne unike og sentrale basen for styringsinformasjon om opplevd kvalitet. Dette gjør det enkelt for dere å sammenlikne egne resultater med resultatene fra andre kommuner. Verktøyet har eksistert siden 2004 og består av mye data som danner grunnlaget for gode sammenlikninger over tid.

Les mer om Bedrekommune

Be om pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Kontaktperson