Enkelt og fleksibelt

Alltid tilgjengelig

Faglig trygghet

Be om uforpliktende pristilbud eller presentasjon

Bli kontaktet

Håndboken gir ledere en innføring i lederrollen i kommunen, råd og faglig veiledning om lederretninger og medarbeideroppfølging, og arbeidsgivertemaer som rekruttering, arbeidstid og endring av arbeidsforhold. Innholdet støtter opp under KS’ lederstrategier og verktøy.

Temaer i KF Lederhåndbok:

 • Ledelse i kommunal sektor
 • Arbeidsgiverrollen
 • Lederrollen
 • Møteledelse
 • Samarbeidsarenaer
 • Medarbeideroppfølging
 • Arbeidsmiljø, trivsel og konflikthåndtering
 • Sykefravær og inkluderende arbeidsliv
 • Varsling og ytringsfrihet
 • Rekruttering og bemanning
 • Arbeidstid
 • Permisjon
 • Ferie
 • Endring og opphør av arbeidsforhold

 

Se webinar om KF Lederhåndbok med bidragsyter Erik Slinning her

Noe du lurer på?

Spørsmål om produktet, prising eller demo.

Ta kontakt

Kontaktperson