Innkjøpsveileder 

Gode rutiner ved inngåelse av avtaler med leverandører og partnere er et kraftig virkemiddel og fremmer respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden.  

Den som er i ferd i med å gjøre et innkjøp fra en leverandør eller inngå en avtale med en partner skal vurdere  

  • Leverandørens sannsynlighet for og konsekvens av brudd på menneskerettigheter og psykisk/fysisk skade. Dersom risikoen vurderes som høy, vil leverandører med lavere risiko bli foretrukket. 
  • Har leverandøren/partneren utarbeidet aktsomhetsvurdering? 
  • Hvis ikke, hvorfor? 
  • Ikke pliktig - leverandøren kan brukes dersom den ellers oppfyller våre krav 
  • Hvis pliktig – det bør unngås å bruke leverandører som ikke etterfølger kravene til åpenhetsloven 
  • Alle leverandørkontrakter skal inneholde våre krav om anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter. 

 

Aktsomhetsvurdering og informasjonsplikt 

I KF har administrasjonen ansvar for på årlig basis å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Vi gjør det gruppevis for etablerte aktører (leverandører og samarbeidspartnere) i vår verdikjede. Aktsomhetsvurderingen er en overordnet risikovurdering (sannsynlighet og konsekvens) for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  

Vi undersøker aktivt nye samarbeidspartnere og leverandører løpende for brudd eller risiko for brudd på menneskerettigheter i forbindelse med inngåelse av avtale, slik det er beskrevet i avsnittet innkjøpsveileder. 

Vi legger følgende kriterier til grunn for vurdering av sannsynlighet og konsekvens. 

Kriterier for vurdering av sannsynlighet: 

Kriterier for vurdering av konsekvens:

Vurdering 

KF har i 2023 gjort en egenevaluering av aktørene, og vil frem mot neste redegjørelse be om informasjon og bekreftelser fra leverandører der vi vurderer at risikoen har endret seg. Vi vil gjøre konkrete undersøkelser av leverandører som vi vurderer har en sannsynlighet på 3 eller høyere.

Vi vurderer at KF opererer i et område (Norge) og i en bransje der det er lav risiko for brudd på sentrale områder som personvern, forretningsførsel, HMS, menneskerettigheter og arbeidsforhold. Våre underleverandører vurderer vi også å representere lav risiko. Disse utgjør primært kompetansebedrifter med høyt utdannet personell. 

Aktsomhetsvurderingen resulterer i en redegjørelse som publiseres på kf.no senest 30. juni hvert år.