KF ER MILJØFYRTÅRN SERTIFISERT!

Det betyr at vår virksomhet har oppfylt strenge krav til:

  • Avfallshåndtering
  • Bærekraftige innkjøp
  • Miljøvennlig transport
  • Energieffektivisering
  • HMS og arbeidsmiljø

Klima- og miljørapport kan du få ved å sende en forespørsel til KF.

OM MILJØFYRTÅRN
Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Les mer: www.miljofyrtarn.no