Faglig og juridisk støtte

Tilpasset kommunens behov

Nyhetsvarsler om dine interesser

Be om uforpliktende pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Alt på ett sted 

KF Oppvekst inneholder kunnskapskildene kommunen trenger for trygg forvaltning av oppvekstsektoren. Det er et unikt oppslagsverk for oppvekstsjef, saksbehandlere og ansatte i skole, barnehage og barnevern. I KF Oppvekst finner du utvalgte lovverk, tolkninger, rundskriv, uttalelser, dommer og veiledninger knyttet sammen. Ved viktige endringer og nyheter får du beskjed. Slik kan du være trygg på at du og dine medarbeidere er oppdatert.   

KF Oppvekst er delt inn tre kjerneområder;  

 • Barnehage 
 • Barnevern  
 • Skole 

Innhold 

Kommunen finner regelverket, nyheter og veiledningen som trengs: 

 • Barnehageloven, barnevernloven, opplæringsloven, og -forskriften med lenker til rundskriv, tolkninger, rettsavgjørelser og uttalelser 
 • Relevant fagveiledning fra offentlige organer og eksperter, innen temaer som:
  • barnehagemiljø, bemanningsnormer, tilskudd til private barnehager, opplysningsplikt til barneverntjenesten, mobbing, overgrep mot barn, språkmiljø og språkstimulering, samarbeid med hjemmet og spesialpedagogisk hjelp
  • fosterhjem, hjelpetiltak, bekymringsmeldinger og omsorgsovertakelse
  • spesialundervisning og skolemiljø, skyss, vitnemål og språk
 • Unike veiledere, som Taushetsplikt om barn av Asbjørn Kjønstad
 • Nyttige maler og eksempler, f.eks.:
  • elevmedvirkning – hvordan legge til rette og hvordan følge regelverket
  • spesialundervisning – skolens plikter og riktig prosess
  • språkopplæring – hvordan sikre rett saksbehandling 

Enkel tilgang 
KF Oppvekst er enkel å bruke. Tilgang for ansatte administreres enkelt av en superbruker, eller ansatte kan opprette tilgang selv. Alle ansatte i virksomheten kan få tilgang til KF Oppvekst via pålogging eller single sign-on. Brukere logger inn fra www.kf-infoserie.no 

Verktøy og nyheter 
Det finnes flere nyttige verktøy for arbeid med tekstene. Leseren kan ta personlige notater i teksten, lagre dokumentsamlinger, sette på varslinger om reviderte eller nye dokumenter og dele dokumenter med andre. 

I KF Oppvekst vil du alltid finne fagnyheter presentert på fagforsidene. Alle lesere kan abonnere på nyhetsbrev som gir beskjed om viktige fagnyheter.  

KF Infoserie 

KF Oppvekst er en del av den digitale tjenesten KF Infoserie. Tjenesten består av 4 fagområder for kommunal sektor. 

Dette sier brukerne

Vi i Skien kommune bruker KF Infoserie som informasjonskilde for å være trygge på at de svar vi gir videre til vår organisasjon er korrekt og kvalitetssikret. Den letter arbeidet vårt og hjelper oss i utøvelse av arbeidsgiveransvaret vi har overfor medarbeiderne våre.
Kent H. Bjørnsti, Skien kommune

Be om pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Kontaktperson