Enkelt å sammenlikne seg med andre kommuner

Interaktive rapporter

Sjekk status og mål effektene.

Be om uforpliktende pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Sammen med KS tilbyr vi verktøy for å innhente og sammenlikne resultater fra de folkevalgte og innbyggerne i kommunen. Interaktive rapporter med resultater fra alle kommuner som har gjennomført undersøkelsen, blir publisert på en egen portal. Dermed kan dere både se resultater fra egen kommune og sammenlikne dem med resultater fra andre.

Sjekk status for lokaldemokratiet
Hvordan står det til med lokaldemokratiet i kommunen? Ved hjelp av én undersøkelse for innbyggerne og én for de folkevalgte får dere en pekepinn på status. Resultatene kan dere bruke til å rette innsatsen mot de områdene som trenger det mest.

Bruk lokaldemokrati til å måle effekter
Undersøkelsene kan utgjøre et «nullpunkt» for senere målinger av hvordan lokaldemokratiet i kommunen utvikler seg, for eksempel ved en kommunesammenslåing.

Sammenlikn resultatene med resultatene fra andre kommuner
Interaktive rapporter med resultater fra kommunene blir publisert i en egen portal. Her kan dere se resultater for enkeltkommuner, sammenlikne kommuner og se samlede resultater.

Be om pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Kontaktperson