Komplett oversikt over lov- og regelverk for helse- og omsorgssektoren

Tilpasset kommunens behov

Nyhetsvarsler om dine interesser

Be om uforpliktende pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Regelverket, aktualitetsstoffet og veiledningen dere trenger:
helse- og omsorgstjenesteloven og andre relevante lover og forskrifter, rundskriv, tolkninger, rettsavgjørelser og uttalelser fra Sivilombudsmannen

  • relevant fagstoff fra offentlige organer og eksperter, for eksempel om brukerstyring, hjemmetjenester og pasientrettigheter
  • nyttige maler og eksempler
KF Helse og omsorg: 
  • Komplett oversikt over lov- og regelverk for helse- og omsorgssektoren
  • Tilpasset kommunens behov
  • Nyhetsvarsler om dine interesser

KF Helse og omsorg inneholder alt ledere og saksbehandlere i helse- og omsorgssektoren trenger av regelverk og veiledninger. Dere holdes oppdatert om utviklingen på feltet gjennom nyhetsartikler og vårt månedlige nyhetsbrev. Slik sikrer dere at alle som jobber i sektoren, alltid har informasjon som er à jour, og vet hvor de skal gå for å finne den.

Be om pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Kontaktperson