Faglig og juridisk støtte

Tilpasset kommunens behov

Nyhetsvarsler om dine interesser

Be om uforpliktende pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Alt på ett sted 
KF Helse og omsorg inneholder alt ledere og saksbehandlere i helse- og omsorgssektoren trenger av regelverk og veiledninger. I KF Helse og omsorg finner du utvalgte lovverk, tolkninger, rundskriv, uttalelser, dommer og veiledninger knyttet sammen. Ved viktige endringer og nyheter får du beskjed. Slik kan du være trygg på at du og dine medarbeidere er oppdatert.   

Innhold 

Kommunen finner regelverket, nyheter og veiledningen som trengs: 
 

  • helse- og omsorgstjenesteloven og andre relevante lover og forskrifter, rundskriv, tolkninger, rettsavgjørelser og uttalelser fra Sivilombudsmannen 
  • relevant fagstoff fra offentlige organer og eksperter, for eksempel om brukerstyring, hjemmetjenester og pasientrettigheter 
  • nyttige maler og eksempler 
  • enkle temasider som gir en enklere inngang til komplekst regelverk 

 

Enkel tilgang 
KF Helse og omsorg er enkel å bruke. Tilgang for ansatte administreres enkelt av en superbruker, eller ansatte kan opprette tilgang selv. Alle ansatte i virksomheten kan få tilgang til KF Helse og omsorg via pålogging eller single sign-on. Brukere logger inn fra www.kf-infoserie.no 

Verktøy og nyheter 
Det finnes flere nyttige verktøy for arbeid med tekstene. Leseren kan ta personlige notater i teksten, lagre dokumentsamlinger, sette på varslinger om reviderte eller nye dokumenter og dele dokumenter med andre. 

I KF Helse og omsorg vil du alltid finne fagnyheter presentert på fagforsiden. Alle lesere kan abonnere på nyhetsbrev som gir beskjed om viktige fagnyheter.  

KF Infoserie 

KF Helse og omsorg er en del av den digitale tjenesten KF Infoserie. Tjenesten består av 4 fagområder for kommunal sektor. 

Dette sier brukerne

Vi i Skien kommune bruker KF Infoserie som informasjonskilde for å være trygge på at de svar vi gir videre til vår organisasjon er korrekt og kvalitetssikret. Den letter arbeidet vårt og hjelper oss i utøvelse av arbeidsgiveransvaret vi har overfor medarbeiderne våre.
Kent H. Bjørnsti

Be om pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Kontaktperson