Veiviser til psykisk helsefremmende barnehager består av en teoribok, en digital veiviser (sjekkliste) og en digital håndbok laget for barnehager som ønsker å jobbe systematisk og psykisk helsefremmende. Systemet tar utgangspunkt i den teorien og praksisen som presenteres i boken Barn er budbringere – En veiviser til psykisk helsefremmende barnehager (Melvold, red.), og er utarbeidet i samarbeid med STYD kommunikasjon AS.

Ved å ta dette i bruk kan barnehagene tilpasse og etablere egne mål og rutiner i samsvar med lovgivning, oppdatert kunnskap på området samt kommunens egne bestemmelser.

Følgende områder er sentrale for arbeidet:

  1. Juridiske rammer
  2. Lærende og profesjonell organisasjon
  3. Lederskap
  4. Relasjon
  5. Livsmestring og sårbarhet
  6. Struktur
  7. Innhold
  8. Foreldresamarbeid

Veiviseren (sjekklisten) består av en rekke spørsmål der barnehagene tar stilling til sin nåsituasjon. Så brukes den digitale håndboken til prosessarbeid og dokumentasjon av de ulike områdene forfatterne har skissert i teoriboken.

 

imageg1g3m.png

 

Håndboken er lett forståelig og enkel å ta i bruk. Forfatter Line Melvold og Styd kommunikasjon oppdaterer og kvalitetssikrer kunnskapsgrunnlaget som ligger sentralt i basen.

 

imagepyaqn.png

 

Til hvert av de åtte hovedkapitlene finnes det underkapitler, og kommunen/barnehagen kan selv bygge ut håndboka ved å legge inn egne kapitler og avsnitt som dokumenterer arbeidet i den enkelte barnehage.

Kommunen/barnehagen kan legge inn egne retningslinjer og rutiner. Det kan også legges inn lenker som tar brukeren til andre aktuelle dokumenter.

Kommunens/barnehagens redaktører har tilgang til å lege inn egen dokumentasjon ved hjelp av en enkel editor.

Håndboka gjøres enkelt lese-tilgjengelig for de ansatte via en link. Ansatte trenger ikke å logge seg på med brukernavn og passord for å lese.

Verktøyene selges via abonnement.

Systemet er basert på en grunnleggende fagforståelse og holdning, og derfor anbefales det å ha introduksjonskurs og fagdager for å komme skikkelig i gang med arbeidet.

Ta kontakt med Line Melvold i Styd kommunikasjon: line@styd.no

Har du spørsmål om produkt, prising, eller andre henvendelser?

Ta kontakt

Kontaktperson