Alltid oppdatert informasjon på kommunens nettsider

Tilgjengelig på flere språk – i klarspråk

Full frihet til lokal tilpasning

Be om uforpliktende pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Alltid korrekt og oppdatert informasjon
Er nettsiden oppdatert med den siste endringen i opplæringsloven som det er viktig å informere foresatte om før skolestart? Med nasjonal tjenestekatalog kan dere være trygge på at det alltid er korrekt, enkel og oppdatert informasjon på nettsidene.


Nyttig ressurs internt og eksternt

Beskrivelsene følger en fast struktur og gir en totaloversikt over tjenestetilbudet – både for servicekontor, saksbehandler og innbygger:

 • Hva er det innbyggerne får gjennom tjenesten?
 • Hvem er målgruppa?
 • Hva skal til for å få tjenesten?
 • Kan innbygger klage?
 • Hvilket lovverk gjelder?

Øker kvaliteten på kommunens nettside
Med tjenestebeskrivelsene er det enkelt å kvalitetssikre og heve kvaliteten på nettsiden:

 • inneholder over 220 tjenestebeskrivelser
 • kan suppleres med lokal informasjon og gir kommunen full frihet til å vise fram tilbudet akkurat slik dere vil
 • er en felleskomponent som kan brukes av alle kommuner
 • knyttes sammen på en logisk måte gjennom Los
 • alle beskrivelsene fås på bokmål og nynorsk
 • 90 av det mest vanlige velferdstjenestene finnes på nordsamisk, engelsk, fransk, russisk, tyrkisk og arabisk

Nasjonal tjenestekatalog har over 220 tjenestebeskrivelser, klare til bruk på kommunens nettside.

Be om pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt