Bli kjent med eMatte!

Med eMatte får du tilgang til et digitalt læremiddel som gir frihet til å velge regneoppgaver på tvers av alle fag, og som hjelper deg å tilpasse opplæringen på en effektiv måte.

Hei, jeg heter Carl Erik Melhus, og jeg har jobbet som matematikklærer i 10 år.

Det å være lærer er fantastisk, men det har også sine utfordringer. Personlig har min store utfordring vært tilpasset opplæring. Ikke fordi det har vært vanskelig å tilpasse opplæringen, men fordi det krever mye tid. Tid til å finne og lage oppgaver og følge opp og vurdere hver enkelt elev. Det handler om å utfordre hver elev på dennes nivå.

Sammen med KF har jeg laget eMatte – et verktøy som skal frigjøre tid, slik at læreren kan konsentrere seg om det viktigste, nemlig eleven.

De nye læreplanene fokuserer på åpne oppgaver. Denne typen oppgaver utfordrer eleven i å bryte ned én oppgave i flere mindre oppgaver.

I eMatte har vi lagt vekt på å hjelpe eleven gjennom regneprosessen. Eleven vil få råd og støtte til de ulike stegene i regneprosessen. Læreren kan se i detalj hvor i regneprosessen eleven sliter og kan derfor spisse den tilpassede undervisningen ytterligere. eMatte leverer en nyttig innsikt i elevenes regneferdigheter og progresjon.

 

Gode digitale verktøy kan ikke erstatte læreren, men hjelpe læreren til å nå sitt potensial som formidler av kunnskap, ferdigheter og erfaringer. Derfor har vi med eMatte fokusert på følgende:

  • Det er enkelt å lage varierte og nivådifferensierte oppgavehefter.
  • Læreren kan følge og få nyttig innsikt i elevenes regneprosess.
  • Verktøyet hjelper og støtter elevene i deres utregning.

eMatte er snart tilgjengelig i betaversjon for 5. til 7. trinn og vil være klar til utprøving.

Har du lyst til å teste?

Ta kontakt med min samarbeidspartner i KF, Eva Bratvold.                     

 

Ønsker du å vite mer om eMatte?

Ta kontakt