Bombesjokolade - Da krigen kom til Norge

Det er i år 75 år siden den andre verdenskrig ble avsluttet, og i den forbindelse utgir KF boken «Bombesjokolade – Da krigen kom til Norge». Boken er skrevet av Bente Roestad og illustrert av Håkon Lystad. Boken blir å finne på Skolerom.no.

Bente Roestad er kjent som skaperen av Blekkulf. Denne gangen har hun tatt for seg andre verdenskrig, sett gjennom øynene til Karin, 8 år. Karin forteller om dagliglivet i Norge under krigen, og spesielt hvordan det var å være barn.

Boken er meget aktuell og vil være et godt verktøy i forbindelse med frigjøringsjubileet 8. mai og årets litt annerledes 17. mai-feiring.

Boken er å finne på Skolerom.no og vil være å finne i flere lesespor.

Skolerom.no er et nytt digitalt læremiddel for øving på grunnleggende lesing. Her finner du et bredt tekstutvalg tilgjengelig på 2–5 ulike nivåer. Tekstene er tverrfaglige og kan brukes i alle fag.

Skolerom.no tilbyr flere lesespor og kan derfor tilpasses den enkelte elev.

Individuell tilpasning er ytterligere forenklet ved at alle læringsressurser i løsningen kan settes sammen i egne læringsstier eller rekkefølger. Dette betyr at læreren kan velge tekst, oppgaver, bilder eller video og sette dette sammen i en foretrukket rekkefølge. Læreren kan tildele læringsstien til hele klassen eller den enkelte elev.

Dette betyr at alle elever, uansett leseferdigheter, kan motta den samme informasjonen på sitt nivå og kan ha en felles opplevelse og diskusjon i etterkant.

  • Skolerom.no er nå ute med en åpen gratis betaversjon.
  • Egen innlogging med Feide for elever og lærere er klart fra skolestart.
  • Da vil læreren ha mulighet til å lage egne læringsstier av innholdet som finnes i Skolerom og elever kan motta leseoppdrag.
  • Frem til uke 40 kreves ikke lisens for å benytte skolerom.no.

Bombesjokolade spor 1 finner du her 

Bombesjokolade spor 2 finner du her 

 

Ønsker du å vite mer om Skolerom?

Ta kontakt