• Pris: kr 339
  • Antall sider: 98
  • ISBN:9788244624176
  • Utgave: 1
  • Utgitt: 2021

Boken inneholder forslag til fellesskapende tiltak spesielt rettet mot de elevene som er ekskludert fra klassens vi, eller de som er så redde for å bli mobbet at de tilpasser seg eller trekker seg tilbake. Håpet er at alle elevene i klassen profitterer på at det arbeides med klassens felles liv. Formålet med boken er å tilby veier til et skoleliv uten isolasjon, uten sosial utstøtelse og uten andre forhold som truer elevers livsmestring. 

Metoden bygger på praksiserfaringer og forskning om skoleklassekultur og mobbing. Den er utformet for å støtte tanker, dialoger og praksis i lokale lærergrupper som ønsker å la seg inspirere av strategier som bidrar til å styrke hele klassens sosial liv.

Bestill Bla i boka