• Pris: kr 429
  • Antall sider: 206
  • ISBN:9788244623377
  • Utgave: 1
  • Utgitt: 2021

Boka presenterer en forståelse av mobbing som sosiale prosesser på avveie, forårsaket av barn og unges eksistensielle behov for å høre til og frykt for å bli utestengt fra fellesskapet. En slik forståelse krever nye tiltak og strategier for å forebygge mobbing gjennom å bidra til at alle elever opplever at de er en del av fellesskapet i skolen.

Gjennom begrepet fellesskapende didaktikk retter boka oppmerksomheten mot skolens kjernevirksomhet – undervisningen – og hvordan denne kan skape fellesskap mellom elever og forebygge mobbing. Praktiske erfaringer og refleksjoner fra lærere, ledere og skoleeiere viser hva mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv kan være, og hvordan det kan utøves.

Bokas hovedbudskap er at det er mulig å tenke nytt i arbeidet mot mobbing.

Artikkelforfattere: Frode Restad, Jorun Sandsmark, Helle Rabøl Hansen, Dorte Marie Søndergaard, Trine Høyer Eriksen, Selma Therese Lyng, Tori Snerte, Gerd Line Røysi, Kjerstin Owren, Inger Bergkastet, Charlotte Duesund, Tone Skyseth Westvig, Marianne Egeberg Kolobekken, Kari Vårdal, Einar Buø.

 

Bestill Bla i boka