• Pris: kr 429
  • Antall sider: 228
  • ISBN:9788244624008
  • Utgave: 1
  • Utgitt: 2021

Prinsippet om barnets beste forutsetter at vi kan hjelpe både barn og foreldre som befinner seg i risiko- og omsorgssviktsituasjoner. Det krever kunnskapsforankret forståelse. Vi vet at risiko og omsorgssvikt har et komplekst årsaksforhold der både samfunnsmessige og kulturelle forhold, stressfaktorer, nettverk, samliv, samt personlighetsfaktorer hos både barnet og foreldre spiller inn. Denne boken bidrar til denne forståelsen.

Forutsetningen for kunnskapsforankret forståelse er en grundig undersøkelse. Det handler om å undersøke og forstå de viktigste foreldrefunksjoner, mentalisering / foreldres reflekterende fungering, foreldres indre arbeidsmodeller av barnet samt foreldres og barns tilknytning, overlevelsesstrategier og relasjoner.

Bestill Bla i boka