• Pris: kr 529
  • Antall sider: 384
  • ISBN: 9788244623889
  • Utgave: 6
  • Utgitt: 2021

Denne sjette utgaven av Sveket I formidler en helhetlig differensiert tilnærming til forståelse av barn og familier i omsorgssvikt- og overgrepssituasjoner, og integrerer nyere forskning om omsorgssvikt og tilknytning med traume- og hjerneforskning. Boken gjør rede for forståelsesgrunnlag og kontaktetablering. Den dokumenterer at omsorgssvikt og overgrep er et alvorlig helseproblem med livslange konsekvenser.

I denne utgaven av Sveket I er innholdet som tar for seg undersøkelse og tverrfaglig samarbeid tatt ut og utdypet til en egen bok: Undersøkelser til utsatte barns beste. Tverrfaglig kompetanse og samarbeid (Killén, 2021).

Bestill Bla i boka