Nasjonal tjenestekatalog blir tilgjengelig i KF Kvalitetsstyring!

Etter en rekke forespørsler fra dere som er kunder av Nasjonal tjenestekatalog (NTK) og KF Kvalitetsstyring har vi valgt å integrere tjenestebeskrivelsene i kvalitetssystemet.

Kommunene plikter å informere sine innbyggere om hvilke rettigheter innbyggerne har og hvilke tjenester kommunen yter. For mange kommuner er det vanskelig å være trygg på at informasjonen som ligger på kommunens hjemmesider er oppdatert. Både tjenester og lovverk endres med tiden og det er ikke alltid man kan sette av tid og ressurser til å holde nettsidene oppdatert.

Nasjonal tjenestekatalog sikrer at alle tjenester er kommunisert klart, tydelig og oppdatert på kommunens nettsider. 

KF Kvalitetsstyring leveres med innhold som er spesielt tilpasset kommunal sektor. Blant annet en ressursbank som gir kommunen tilgang til kvalitetsindikatorer og prosedyrer.

Nå også med tilgang til kvalitetssikret innbyggerinformasjon

Tjenestebeskrivelsene i NTK er som en informasjonsbank for innbyggernes rettigheter og krav som må innfris for å motta tjenestene. Oversikten over alle tjenestene gir kommunen full kontroll over:

  • tjenestene kommunen tilbyr
  • informasjonen innbyggerne gis
  • rettighetene innbyggerne har
  • hvilke innbyggerrettede oppgaver kommunen har
  • lover og forskrifter som styrer kommunens innbyggertjenester

Oversikten over alle tjenestene kan brukes som en base for å utarbeide rutinebeskrivelser eller som en sjekkliste for hva som gjelder. Og det beste av alt, den er alltid oppdatert.

Les mer om KF Kvalitetsstyring her. 

Les mer om NTK her.