Brukervennlig rapport- og statistikkfunksjon

Godt grunnlag for å iverksette tiltak

Alltid oppdatert med kravene i lover og forskrifter

Helhetlig løsning for internkontroll

KF Kvalitetsstyring er et skybasert kvalitet- og internkontrollsystem som gir kommunene unike muligheter til å øke kvalitet og kontrollen på sine egne rutiner, som igjen gjør tjenestene bedre for innbyggerne.

Det unike med KF Kvalitetsstyring er at det leveres med ferdig innhold i form av alltid oppdatert lovverk og forskrifter, sentrale veiledere, rutineforslag, maler og mye mer.

Løsningen er lett tilgjengelig og inneholder også sjekklister knyttet til en rekke tilsyn. Kommunen har også mulighet for å kunne dele god informasjon på tvers av kommunesektoren, noe som gir økte gevinster i form av bedre utnyttelse av hverandres kompetanse.

Alle relevante lover og forskrifter er tilgjengelig - i tillegg til maler for blant annet prosedyrer, tilsynsberedskap og vurdering av risiko.

Kvalitetsstyring i kommunal og fylkeskommunal sektor.

KF Ressursbank

Med KF Ressursbank får kommunen et verktøy som oppdaterer relevante lover, forskrifter, prosedyrer og rutiner. KF oppdaterer og vedlikeholder alt innhold i KF Ressursbank for kommunen.

KF Avviksbehandling

Effektiv avviksbehandling med gode rapporter og statistikker. App for innmelding av avvik er tilgjengelig. Kan også kjøpes som egen modul. 

KF Risikostyring

KF Risikostyring er et verktøy for å vurdere risiko på alle kommunale områder. Med denne brukervennlige modulen får dere en rekke maler for risikovurderinger. Kan også kjøpes som egen modul. 

KF HMS-håndbok

Elektronisk håndbok for HMS arbeidet i kommunen. KF tilbyr også app for gjennomføring av vernerunde. Kan også kjøpes som egen modul. 

KF Årshjul

Med KF Årshjul får dere et interaktivt årshjul for kommunens planer og aktiviteter. Kan også kjøpes som egen modul. 

KF Prosessmodellering

Systemet gir god oversikt over alle prosesser som er laget på de ulike områdene. Ved å benytte løsningens prosessbygger kan prosesser defineres for etterlevelse. Prosedyrer, rutiner, kontrollaktiviteter, risikovurderinger, sjekklister, ledelsens gjennomgang og handlingsplaner med tiltak er eksempler på hva som kan knyttes til en prosess.

Dette sier brukerne

"Vår rådmann har fokus på at vi som kommune bør bruke systemer som er utviklet for kommuner. Derfor var det et bevisst valg fra vår side at vi valgte KF Kvalitetsstyring. Avviksmodulen – også som app - var den modulen vi startet opp med, og er nok den modulen vi er mest fornøyde med. Statistikkene/rapportene herfra er veldig oversiktlige, og enkle å presentere ved for eksempel tilsyn. Ut i fra den erfaringen vi sitter med har vi ikke problem med å anbefale KF Kvalitetsstyring til andre kommuner"
Hilde-Kristin Haugland, personalkonsulent i Nord-Odal kommune