Hvordan skape en skole for fremtiden?

Tenk deg en skolehverdag der vektlegging av elevenes aktivitet, kreativitet, lokalkunnskap, selvstendighet og egen motivasjon er grunnlaget for elevenes arbeid med fag! En slik skolehverdag er preget av en entreprenøriell didaktikk.

I disse dager utgir vi boka Læring for fremtiden – en entreprenøriell didaktikk for arbeid i skolen.

Entreprenøriell didaktikk kan illustreres med et eksempel hentet fra boka:

«I prosjektet «Bord dekk deg» har elevene på 7. trinn fått som oppgave å forberede en middag med mat fra et selvvalgt land. Elevene skal stå for både matlaging, innkjøp, budsjett og dekking av bord. Alt som skal brukes til borddekkingen, skal elevene selv lage i kunst og håndverk.

I forkant av dette arbeidet er elevene nødt til å sette seg inn i det valgte landets matkultur, skikker, religion, økonomi og så videre. Dette gjøres gjennom faglig lesning, intervjuer av folk i nærområdet med annen kulturell bakgrunn og ved å søke kunnskap på nett og i bøker. Det er snakk om et tverrfaglig prosjekt mellom fagene morsmål, historie, geografi, mat og helse og kunst og håndverk. I prosjektet har man arbeidet mye med idéutvikling når det gjelder å utvikle tallerkener som ikke bare skal være funksjonelle og bærekraftige, men også uttrykke landets kultur.»

Du kan lese mer og bestille boka her.

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt?

Ta kontakt