• Pris: kr 398
  • Antall sider: 196
  • ISBN:9788244623612
  • Utgave: 1
  • Utgitt: 2020

Evne til problemløsning, kritisk tenkning, samarbeid og kreativitet er egenskaper som blir stadig viktigere i tiden fremover. Skolen og lærerne bør derfor ta i bruk undervisningsformer som myndiggjør elevene, aktiviserer læringsbevisstheten deres, og gir dem rom til å skape.

I denne boka finner du eksempler på konkrete opplegg som styrker elevenes kreative evner og tro på egne ferdigheter, som gir dem grunnlag for å se muligheter i nærmiljøet, og motivasjon til å bli en utviklingsaktør i samfunnet. Læringsarenaen er ikke avgrenset til læremiddel eller klasserom, men omfatter områder der elevene kan utvikle handlingskompetanse i autentiske situasjoner.

Kapitlene i denne boka springer ut fra konkrete undervisningsopplegg
fra seks skoler i Danmark, Sverige og Norge, og er skrevet av lærere,
skoleledere og forskere i samarbeid.

Bestill Bla i boka

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.