Ni tips til bedre hjemmeundervisning

Det å ha hjemmekontor samtidig som barna er hjemme og skal ha hjemmeundervisning gir noen interessante situasjoner. Torgeir Nergaard Berg er en av dem som virkelig har fått kjenne på dette i det siste.

Hva tenker du om den daglige situasjonen Torgeir?

«Først og fremst er jeg nå veldig glad for at jeg er utdannet lærer. Hjemmeundervisning gir rom for å tenke annerledes, men byr også på en del utfordringer.»

Har du noen tips til foreldre som nå er hjemme med egne barn og prøver å få hverdagen til å gå i hop?

«Som ivrig fjellturgåer med bakgrunn fra DNT er jeg veldig glad i de 9 fjellvettreglene, så jeg kan jo prøve meg på noe av det samme her.»

 

Her er Torgeirs 9 tips som inspirasjon til å oppnå best mulig hjemmeundervisning under koronasituasjonen.

 

 

 

  1. Få oversikt over dagen

Start dagen med at du sammen med barnet får en oversikt over hvilke oppgaver læreren har gitt. Lag en plan over hvilke oppgaver det er lurt å gjøre først. Stillesittende oppgaver bør gjøres unna tidlig på dagen. Da er de fleste av oss mest konsentrert. Vi vet at det noen ganger kan være problemer med å komme inn på de ulike digitale læringsmidlene når mange logger seg inn samtidig. Ta et lesekvarter, og prøv igjen dersom det er datatrøbbel. Kontakt skolen dersom dere fortsatt ikke får tilgang på dagens opplegg.

 

  1. Ta friminutt

Grensen for hvor lenge et skolebarn kan sitte konsentrert med en oppgave varierer. Snakk med barnet om både oppgavetype og dagsform, og bli enige om når dere skal ha friminutt. Friminutt kan dere ta både ute, inne, sammen eller alene. Variasjon og luft er viktig for at skolebarna skal kunne jobbe gjennom hjemmeskoledagen.

 

  1. Sørg for å ha en god arbeidsplass

Det er selvsagt en del variabler i alle hjem. Hvor mange rom, antall medlemmer og ikke minst alder på disse. Prøv å skape soner slik at skolebarna kan få en rolig og god arbeidsplass. Dersom det er knapt med plass hjemme, del opp dagen. Barnehagebarn som forstyrrer kan kanskje være ute eller se film i perioden mellom kl. 9 og 11. Dette tidsrommet er ofte den beste og mest effektive perioden i hjemmeskoledagen. Husk også ergonomi, og sørg for at barnet har en arbeidsstilling som kan varieres.

 

  1. Minst en økt hver dag med et praktisk fag

De praktiske, estetiske fagene er kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse samt musikk. Dersom lærerens oppgaver under hjemmeskole ikke omfatter minst en økt med innslag fra disse fagene, bør det tilføres. Du kan enten ta kontakt med barnets lærer og etterspørre slike økter i tiden som kommer, eller være kreativ og tilføre en slik økt selv. Dere skal sikkert spise et måltid i løpet av dagen eller gjøre husarbeid. Ta med skolebarna så blir det mat og helse under hjemmeskolen. Er du usikker, finnes det også opplegg på nett. Bruk søkeordene «undervisningsopplegg», det aktuelle faget og klassetrinn.

 

  1. En god bok må være tilgjengelig

Alle skolebarn bør lese i løpet av en skoledag. Mange foreldre opplever at det er vanskelig å finne bøker som fenger barna. Ta gjerne kontakt med lærer, skolebibliotekar eller andre biblioteker digitalt for å få råd. Snakk med barnet om ønsket tema, og sjekk gjerne ut om boken er for vanskelig eller lett ved å slå opp på en tilfeldig side sammen i den utvalgte boken. Hvis det er flere enn fem ord på denne siden som barnet ikke forstår, er boken for vanskelig. Dersom alle ord er enkle å forstå, er boken kanskje for enkel.  Om det ikke finnes analoge bøker i hjemmet, så finnes det digitale låneordninger på bibliotekene samt lydboktjenester. De fleste lydboktjenester har både prøveperioder som er gratis samt en del e-bøker for egenlesing uten lyd.

 

  1. Få hjelp når en oppgave er vanskelig

I løpet av en hjemmeskoledag vil det komme vanskelige oppgaver hvor barnet trenger hjelp. Under en vanlig skoledag i klasserommet rekker eleven opp hånden og får hjelp av lærer. Snakk med barnet rundt endring i denne praksisen. Det å stå fast i en oppgave kan oppleves frustrerende og kan ofte være starten på en krangel i hjemmeskolen. Frustrasjon og krangel vil vi unngå, og derfor kan det være lurt med en fast rutine for barnet når en oppgave er vanskelig. Bli enig om en rekkefølge på hvem barnet skal spørre. Er det større søsken som kan svare? Kan barnet ringe besteforeldre, en medelev eller en lærer for å få hjelp? Kan barnet tak kontakt med andre digitalt dersom de voksne hjemme er opptatt på hjemmekontor? Kan oppgaven vente og så kan barnet fortsette med andre oppgaver?

 

  1. Lag et tydelig skille mellom skole og fri

Etabler faste rutiner i hjemmet for når skoledagen starter og slutter. Skolen har ofte gitt føringer på hvilke tider barnet er på hjemmeskole. Marker start og slutt på hjemmeskolen slik at ikke hverdagslivet sklir over i hjemmeskolen og motsatt.

 

  1. Spis og sov godt

Uten mat og drikke duger hjemmeskolehelten ikke. Alle familiemedlemmer bør spise og drikke under hjemmeskoledagen. Da blir både barn og voksne bedre hjemmeskolehelter. Sunn mat er viktig både for å holde seg frisk og mottakelig for læring. Søvn er viktig for både små og store som skal drive hjemmeskole. En god leggetidregel er at 8 åringen bør legge seg kl. 20 og så er det + eller – et kvarter for hvert år. Husk også at voksne som skal veilede barn på hjemmeskole, er mer tålmodige dersom de har fått nok søvn. Hvis en natt har vært dårlig med tanke på søvn, er det smart å legge inn en økt med lydbok, rolig musikklytting eller en annen type avslapningsøvelse.

 

  1. Gi ros

Barn på hjemmeskole trenger mye ros for å oppleve mestring og motivasjon i skolearbeidet. En tommelfingerregel er at skolebarna trenger ti positive kommentarer for hver konstruktive kommentar.

 

KF har forståelse for at det er en vanskelig tid for alle, så dette er kun ment som tips og inspirasjon. Gjør gjerne om på tipsene slik at de passer for deres hjemmeskolebarn.