Fagfornyelsen - hva betyr det egentlig?

Fagfornyelsen trer i kraft ved nytt skoleår høsten 2020 og mange lurer på hva dette vil medføre.

Ny teknologi og kunnskap endrer samfunnet og arbeidslivet og fagfornyelsen sier at elever og lærlinger skal oppleve relevant læring. For å møte dette trenger elevene å være reflekterende, kritiske, utforskende og kreative.

Mange læreplaner har vært svært omfattende og fagfornyelsen sier at elevene og lærlingene skal få mer tid til dybdelæring. For å legge gode rammer for dybdelæring kan man ikke bare fylle på med nytt innhold men heller gjøre tydelige prioriteringer og skape bedre sammenheng i og mellom fagene. Tverrfaglige temaer som demokrati, medborgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring skal prioriteres i fag der det er relevant.

 

 

I starten av februar arrangerte KF et fagseminar om digitalisering og fagfornyelsen. Høydepunktet var å høre Lørenskog kommune fortelle om deres prosjekt «Fremtidens barnehage og skole» som handler om helhet og sammenheng i arbeid med fagfornyelse, digitalisering og skoleutvikling. Rådgiver Morten Tobiasen og skolesjef Camilla Sandstrøm Mathiassen fortalte hvordan Lørenskog kommune arbeider med den digitale omstillingen fagfornyelsen gir og hvordan de har grepet denne muligheten til å tenke nytt.

 

Lørenskog kommune bruker teknologi til å løse utfordringene og har erkjent at det må skje en endring i tankesettet til både skolene og kommunen for øvrig for å kunne utnytte mulighetene best mulig. Endringene omfatter ny metodikk, nye måter å tenke læring og bruk av teknologi til læring. Kommunen ser også at samarbeid med næringslivet er svært viktig for å kunne få til praktiske oppgaver. Tobiasen og Mathiassen vet at de ikke har alt på plass høsten 2020 men er tydelige på at de har en plan for hvordan kommunen skal møte den nye hverdagen.

 

Våren 2020 lanserer KF de digitale læremidlene eMatte, Skrible og Skolerom. Dette er verktøy som imøtekommer fagfornyelsen og dens krav til individuell opplæring, dybdelæring og grunnleggende ferdigheter.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller en presentasjon av verktøyene.