Ny veileder om merverdiavgift og kompensasjon

I KF Økonomi finner du nå en helt oppdatert veileder om reglene om merverdiavgift og kompensasjon for kommunen.

Veilederen er skrevet av Ole-Jørgen Wilberg, daglig leder av KommuneSystemer AS, ekspert innen kommunal merverdiavgift og kompensasjon for betalt merverdiavgift i kommuner.

Veilederen i KF Økonomi gir en grundig innføring i både merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftskompensasjonsloven, med tilhørende forskrifter. Du finner gode beskrivelser og eksempler, sammen med henvisninger til relevant regelverk. Veilederen er tematisk oppdelt, lett forståelig, og utarbeidet spesielt for kommunal sektor.

Lurer du på hva som er fritatt merverdiavgift, hvor grensen går for hva som anses å være en kommunal virksomhet i spørsmålet om merverdiavgiftskompensasjon, eller hvordan kommunen beregner retten til kompensasjon? Svarene finner du i den nye veilederen om merverdiavgift i kommunen.

I merverdiavgiftsloven § 3-1 står det at avgiftsplikt oppstår ved innenlands omsetning av varer og tjenester. Det er da nødvendig å se på hva man mener med begrepene varer og tjenester. Kapittel 2 omhandler avgiftspliktig omsetning. Kapittel 3 går gjennom hvilke deler av omsetningen til avgiftspliktige virksomheter som er fritatt fra merverdiavgift. Kapittel 4 tar for seg avgiftsposisjonene for kommunale virksomheter.

En avgiftspliktig virksomhet skal ha et avgiftsoppgjør med staten. Den skal trekke inngående avgift fra den utgående, og innberette og innbetale differansen til avgiftsmyndigheten. Avgiftsoppgjøret blir gjennomgått i kapittel 5. Videre omhandler kapittel 6 kompensasjon for betalt merverdiavgift i kommuner; hvem omfattes av ordningen, beregninger, praktisk gjennomføring, revisorkontroll, utbetaling og foreldelse.

Kapittel 7 behandler spesielle temaer innenfor merverdiavgift, som ekstern inkassator, egen inkasso, revisjon, regnskapstjenester, interkommunalt samarbeid med mer. Til slutt finnes et kapittel om fast eiendom og et om justeringsreglene i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven.

Alt på ett sted

I KF Økonomi finner du veiledning sammen med relevant regelverk og fortolkninger om merverdiavgift og kompensasjon. KF Økonomi gir kommunen den nødvendige støtten for å forstå og gjennomføre kommunens plikter og rettigheter.

I tillegg til veiledning om merverdiavgift, inneholder KF Økonomi veiledning om innfordring og gebyr, eiendomsskatt, oppdaterte regnskapsstandarder, oversikt over tilskudd som kommuner og fylkeskommuner kan søke på, samt informasjon og nyheter om inntektssystemet, KS’ prognosemodell og statsbudsjettet.