• Pris: kr 379
  • Antall sider: 198
  • ISBN:9788244621564
  • Utgave: 1
  • Utgitt: 2013

Denne boken handler om barn, unge og voksne som har ulike grader av vansker med å forstå og handle hensiktsmessig i sosiale situasjoner. Ved hjelp av sosiale historier kan de få hjelp til å forstå og takle situasjonene bedre. I denne boken får du innblikk i hva sosiale historier er, samt hvordan de kan lages og tilpasses individuelt. Problemstillingene i boken er knyttet til autisme og synshemning og inneholder flere enn 200 konkrete forslag til sosiale historier, inndelt i 16 kategorier. Metoden krever få ressurser og er enkel å bruke. Selv om boken tar utgangspunkt i synshemning og autisme, vil metoden være nyttig for andre personer med sosiale forståelsesvansker, for eksempel personer med hørselshemning, psykisk utviklingshemning, ulik etnisk bakgrunn, atferdsproblemer eller lærevansker. Målgruppen for denne boken er blant annet spesialpedagoger, lærere, barnehagelærere, psykologer og miljøarbeidere. Foreldre og foresatte vil også kunne ha nytte av boken. 

Bestill boka

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.