• Pris: kr 369
  • Antall sider: 224
  • ISBN:9788244621809
  • Utgave: 2
  • Utgitt: 2013

Boken er skrevet for både voksne og barn. Del I beskriver generelle trekk ved følelser og barnets følelsesmessige utvikling. I del II blir spesielle følelser omtalt mer inngående. Hvert kapittel starter med en tekst som henvender seg direkte til barnet. Her blir ulike følelser beskrevet i rim og regler, dikt og sanger. Boken henvender seg til personalet i skole og barnehage og alle utdanninger som har barnepsykologi på læreplanen. Også foreldre og andre som ønsker kunnskap om barns følelsesliv og psykososiale utvikling, vil ha nytte av boken.