• Pris: kr 359
  • Antall sider: 136
  • ISBN:9788244622134
  • Utgave: 1
  • Utgitt: 2014

I boken drøftes hvilke faktorer som fremmer et godt og produktivt samarbeid i tverrfaglige møter med utgangspunkt i faglitteratur og erfaringer fra fagpersoner og brukere. Forfatterne fremhever tillit og trygghet mellom alle som inngår i samarbeidet og forståelsen av at alle uttrykk er like mye verdt som grunnleggende premisser for at samarbeidet skal bli vellykket. Forfatterne understreker også betydningen av at skoler og hjelpeinstanser bestreber seg på å møte hele eleven og hele familien med den historien de forteller.

Bestill

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.