• Pris: kr 1225
  • Antall sider: 384
  • ISBN:9788244624429
  • Utgave: 33
  • Utgitt: 2023

Boken er tematisk inndelt, og inneholder grundig beskrivelse av lov- og avtaleverk samt dommer og avgjørelser av betydning. KS' fortolkninger og kommentarer til avtaler og aktuelle lovbestemmelser er innarbeidet i de enkelte kapitlene. Boken inneholder flere eksempler som illustrerer og forklarer regelverket, samt en samling maler til bruk i det praktiske personalarbeidet.

I denne oppdaterte utgaven er det tatt hensyn til endringer i lov- og avtaleverk samt nye dommer og avgjørelser. Boken har en oversikt over eksemplene, en fyldig stikkordliste og en referanseliste over det mest sentrale lov- og avtaleverk.

Kommunenes personalhåndbok kan også leses digitalt i KF Personal. Ønsker du informasjon om hvordan du kan få tilgang til KF Personal, kan du lese mer her.

Bestill Bla i boka

Ønsker du å tegne abonnement på Kommunenes personalhåndbok, eller tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: kundeservice@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.