• Pris: kr 449
  • Antall sider: 222
  • ISBN:9788244624039
  • Utgave: 4
  • Utgitt: 2021

Disse planene er viktige hjelpemidler for å oppnå et godt arbeidsmiljø for de ansatte og et best mulig tjenestetilbud
for brukerne. Det er en utfordring å prioritere og fordele ressurser samtidig som også den enkelte arbeidstakers
livssituasjon og behov skal ivaretas på en best mulig måte.

Denne boken presenterer blant annet:
• Aktuelt lov- og avtaleverk
• Roller og ansvar
• Arbeidsgivers handlingsrom
• Hvordan en utarbeider arbeidsplaner
• Samhandling ledere og tillitsvalgte
• Praktiske eksempler
• Alternative arbeidstidsordninger


Denne utgaven av Arbeidstidsplanlegging er en revidert utgave
som er oppdatert i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk og
tolkning av disse, samt rettspraksis.

Boken egner seg for alle som arbeider med arbeidstidsplanlegging, både ledere og tillitsvalgte. Den kan også være nyttig for arbeidstakere som arbeider i turnus. 

Arbeidstidsplanlegging - Arbeidsplan og turnusordninger kan også leses digitalt i KF Personal

Bestill Bla i boka