• Pris: kr 460
  • Antall sider: 204
  • ISBN:978-82-446-2429-9
  • Utgave: 2
  • Utgitt: 2022

Undersøkelsen måler faktorer som er avgjørende for at organisasjonen skal oppnå gode resultater, den er forskningsbasert og trekker blant annet på Linda Lais forskning. 
Denne boka gir deg praktisk hjelp i planlegging, gjennomføring og oppfølging av undersøkelsen. I tillegg er det viktig å gi økt innsikt i 10-FAKTOR som organisasjonsutviklingsverktøy, og å se og oppleve den enkelte faktors betydning i arbeidshverdagen. Boka gir også eksempler på hvordan du kan sette medarbeiderundersøkelsen i sammenheng med andre strategiske planer, som kommuneplanens samfunnsdel med FNs bærekraftsmål, arbeidsgiverpolitikk, arbeidsgiverstrategi, lederutvikling, medarbeiderskap og kompetanseutvikling.

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.

Bestill Bla i boka