• Pris: kr 298
  • Antall sider: 68
  • ISBN:9788244622820
  • Utgave: 2
  • Utgitt: 2017

Abonnementsvilkårene består av to hefter

Administrative bestemmelser - som tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold.

Tekniske bestemmelser - som fastlegger krav til teknisk utførelse.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp bør vedtas av den enkelte kommune for at de skal ha tilstrekkelig gyldighet. Vilkårene er utformet slik at de uforandret kan vedtas av kommunen, men det er også mulighet for kommunene til å legge inn egne særbestemmelser. Denne utgaven tar hensyn til endrede krav og bestemmelser og nye utfordringer som kommunene står overfor. Alle berørte parter, både huseiere, profesjonelle aktører og kommunalt ansatte, vil ha nytte av disse abonnementsvilkårene.  Tekniske bestemmelser finnes også som e-bok og kan lastes ned her.

Mva. kommer i tillegg ved kjøp.

Bestill Bla i boka

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.