• Pris: kr 1515
  • Antall sider: 149
  • ISBN:9788244623711
  • Utgave: 7
  • Utgitt: 2019

Klassifikasjon er en obligatorisk og sentral del i NOARK - Standard for elektronisk arkiv. Hensikten med bruk av arkivnøkler i elektroniske arkiv er blant annet å:

  • sikre at dokumenter som har blitt til som resultat av de samme prosessene blir knyttet sammen
  • gi en ekstra søkeinngang til arkivmaterialet
  • sikre en systematisk oversikt over alle behandlede saker
  • være et utgangspunkt for forskjellige oppgaver som bevaring og kassasjon, statistikk, etc.

I et papirarkiv vil arkivkoden også være den fysiske adressen som viser til hvor saken er arkivert.

Mva. kommer i tillegg ved kjøp.

Bestill

Ønsker du å tegne abonnement på K-kodene kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50