• Pris: kr 1749
  • Antall sider: 149
  • ISBN:9788244624381
  • Utgave: 8
  • Utgitt: 2013

Klassifikasjon er ein obligatorisk og sentral del i NOARK – Standard for elektronisk arkiv.
Føremålet med bruk av arkivnøklar i elektroniske arkiv er mellom anna å


• sikre at dokument som har blitt til som eit resultat av dei same aktivitetane
(prosessane) blir knytte saman
• gi ein ekstra søkjeinngang til arkivmaterialet
• sikre ei systematisk oversikt over alle behandla saker
• vere eit utgangspunkt for forskjellige oppgåver som bevaring og kassasjon, statistikk, osb.

Papirversjonen av K-kodane vert gjeven ut i to utgåver - ein hovudnøkkel og ei kursutgåve. Det vert og gjeve ut ei elektronisk utgåve av K-kodar som nyttast i sak-/arkivsystemet i kommunane. K-kodane vert gjevne ut både på bokmål og nynorsk (hovudnøkkel).

Mva. kommer i tillegg.

 

 

 

 

 

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt, eller å tegne abonnement på K-kodene, kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.