• Pris: kr 1515
  • Antall sider: 49
  • ISBN:9788244623728
  • Utgave: 7
  • Utgitt: 2019

Klassifikasjon er ein obligatorisk og sentral del i NORAK - Standard for elektronisk arkiv. Foremålet med bruk av arkivnøklar i elektronisk arkiv er mellom anna å:

  • sikre at dokument som har blitt til som eit resultat av dei same aktivitetane (prosessane) blir knytte saman
  • gi en ekstra søkjeinngang til arkivmaterialet
  • sikre ei systematisk oversikt over alle behandla saker
  • vere eit utgangspunkt for forskjellige oppgåver som bevaring og kassasjon, statistikk. osb.

I eit papirarkiv vil arkivkoden vere den fysiske adressa som viser til kor saka er arkivert.

Mva. kommer i tillegg ved kjøp

Bestill

Ønsker du å tegne abonnement på K-kodene kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50