• Pris: kr 349
  • Antall sider: 198
  • ISBN:9788244623872
  • Utgave: 1.
  • Utgitt: 2019

I et demokrati er valg viktig. Men også det som skjer mellom valgene, er viktig. I et demokrati er det dere som folkevalgte som tar beslutninger på vegne av innbyggerne. Derfor er tillit fra innbyggerne et grunnleggende vilkår for et godt demokrati.

Denne boka og KS Folkevalgtprogram skal gi deg en god rolleforståelse og trygghet som folkevalgt. De vil også motivere og være til hjelp når du skal løse utfordringer og skape muligheter som er til det beste for innbyggerne.

Bestill Bla i boka

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.