• Pris: kr 439
  • Antall sider: 256
  • ISBN:9788244621212
  • Utgave: 1
  • Utgitt: 2012

Denne boken fremhever aktive skoleeiere som en vesentlig forutsetning for kvalitet i grunnskole og videregående skole. For å nå høye faglige resultater, øke gjennomføringsgraden og bidra til sosial utjevning, er mobilisering av lokalt engasjement og utviklingskraft grunnleggende viktig. Kapitlene i boken speiler nasjonale og internasjonale diskusjoner om hvordan skoleeiere kan bidra til å videreutvikle skolene. Det er et gjennomgående trekk i både forskernes og skoleledernes bidrag at kvalitetsarbeidet i kommuner og fylkeskommuner må være nært knyttet til utvikling av skolens kjernevirksomhet - lærernes undervisning og elevenes læring. Boken kommuniserer at kommunene og fylkeskommunene må legge trykk på hvordan skolene fungerer som kunnskapsorganisasjoner, og at skolene selv er den viktigste arena for kontinuerlig forbedring og profesjonsutvikling.

Bestill

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.