• Pris: kr 398
  • Antall sider: 132
  • ISBN: 978-82-446-2413-8
  • Utgave: 1
  • Utgitt: 2021

Det er en målsetting for kommunen å utvikle nye løsninger for å få tjenestene overfor innbyggere i utsatte posisjoner til å henge sømløst sammen på tvers av fag og funksjoner. Denne boken bidrar til dette arbeidet.

Gjennom teori, modeller, praktiske eksempler og en rekke konkrete metoder viser forfatterne hvordan ledere og medarbeidere kan jobbe sammen om å bygge opp relasjonell kapasitet og dermed legge grunnlaget for sammenhengende ledelse, tjenester og løsninger.

Relasjonell kapasitet defineres i denne boken som evnen til å håndtere komplekse og dynamiske utfordringer, når og hvor behovet oppstår.

Forfatterne har gjennom en årrekke arbeidet med og forsket på å utvikle sammenhengende ledelse, tjenester og løsninger i offentlige organisasjoner, blant annet gjennom virksomheten Joint Action Analytics.

 

Bestill Bla i boka