• Pris: kr 430
  • Antall sider: 204
  • ISBN:9788244624121
  • Utgave: 1
  • Utgitt: 2024

Barnas oppvekst har blitt en større, viktigere og mer ressurskrevende del av offentlig ansvarsområde. Det er mange aktører som skal bidra faglig til å skape gode oppvekstvilkår til beste for barn, unge og foresatte. Dette fører til et stort behov for koordinering og samordning av innsatsen. Den viktigste delen av denne innsatsen skjer på kommunalt nivå, og det er her det kommunale lederskapet kontinuerlig må drive kapasitetsbygging, noe som krever samspill med ulike aktører og ressurser lokalt og regionalt.

Boka tar utgangspunkt i prosjektet "Sammen skaper vi fremtiden - region Nordmøre 2024" der hovedmålet er å bidra til at barn og unge skaper og lever meningsfylte liv, både nå og i fremtiden. 

Prosjektet har vært en del av KS' utviklingsprogram ABSOLUTT og viser hvordan man kan lykkes med å styrke den politiske og administrative kapasiteten gjennom samskaping, involvering, eierskap og kompetansemobilisering. 

Bestill Bla i boka

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.