• Pris: kr 398
  • Antall sider: 132
  • ISBN:978-82-446-2428-2
  • Utgave: 1
  • Utgitt: 2023

Kommuneøkonomien utgjør en betydelig del av norsk økonomi, og den økonomiske situasjonen i kommunene har stor betydning for en rekke velferdstjenester. Formålet med denne boka er å gi en innføring i kommunaløkonomiske problemstillinger, som skal være tilgjengelig også for de som ikke har en økonomisk bakgrunn. For å kunne sette seg inn i kommuneøkonomi er det nødvendig å ha kunnskap om hvilke oppgaver og samfunnsoppdrag kommunene har, hvordan makt utøves, og hvordan beslutningsprosessene fungerer. Derfor gis det også en grundig beskrivelse av kommunalforvaltningen. 

Bestill Bla i boka