• Pris: kr 359
  • Antall sider: 170
  • ISBN:9788244621663
  • Utgave: 1
  • Utgitt: 2014

Markedet for offentlige innkjøp er enormt og ettersom offentlige innkjøpere handler med fellesskapets midler, stilles det strenge krav til at de opptrer med høy grad av integritet.

Denne boken følger de ulike stadiene og aspektene ved en anskaffelsesprosess. Forfatterne tar for seg hvordan en offentlig innkjøper kan sikre at ulike etiske hensyn blir ivaretatt i egen organisasjon. Videre tar de for seg hvilke etiske krav offentlige innkjøpere kan stille til sine leverandører, herunder hvordan slike krav kan integreres i innkjøpsprosessen og følges opp i etterkant.

Bestill

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.