• Pris: kr 498
  • Antall sider: 284
  • ISBN:9788244623445
  • Utgave: 1
  • Utgitt: 2021

Dette er en praktisk håndbok i endringsledelse som skal bidra til å øke endringskapasitet og omstillingsdyktighet. Bokens hovedtema er hvordan virksomheter kan planlegge og gjennomføre gode endrings- og utviklingsprosesser og øke sin endringskapasitet.

Boken er bygd opp omkring fire temaområder:

  • Kartlegging og bevisstgjøring av hvilken endringssituasjon virksomheten står overfor.
  • Kartlegging og analyse av virksomhetens modenhet for endring og utvikling.
  • Avklaring av endringsambisjoner, visjon og mål for endring og utvikling av virksomheten.
  • Utvikling, gjennomføring og oppfølging av tiltak ut fra de mål og ambisjoner som er definert.

Forfatterne deler praktiske eksempler, prosesser og prosessverktøy som tilrettelegger for styrt, strukturert og smart involvering i organisasjoner.

Målgruppen for denne boken er ledere på alle nivåer i offentlig sektor, tillitsvalgte, vernetjenesten, HR-ansatte og andre som er involvert i å planlegge og gjennomføre endrings- og utviklingsprosesser.

Bestill Bla i boka